ราคางานตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินและงานลอยตัวต่างๆ

สำหรับราคางานต่อเติมและตกแต่งรีโนเวทบ้านหรือราคางานตกแต่งอื่นๆจะทยอยนำมาเสนอลูกค้าในคราวถัดไปครับ ปกติแล้วราคางานการประเมินการก่อสร้างของเรานั้นเป็นราคากลางและมาตรฐานและ
อัพเดทราคา ณ วันที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 
F.1 ราคางานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูงหน้าบานตอนเดียว เช่นตู้เสื้อผ้าและตู้โชว์ ต่างๆ


1.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้สูงที่มีหน้าบานตอนเดียว  ราคามาตรฐาน A  ราคา 22,000บ./ม.


2.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้สูงที่มีหน้าบานตอนเดียว   ราคามาตรฐาน B  ราคา       20,000 บาท/ม.


3.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้สูงที่มีหน้าบานตอนเดียว   ราคามาตรฐาน C  ราคา       18,000 บาท/ม.F.2 ราคางานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูงหน้าบาน 2 -3 ตอน เช่น ตู้เสื้อผ้าหรือตู้โชว์ต่างๆ


1.เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูง หน้าบาน 2-3 ตอน      ราคามาตรฐาน A ราคา       24,000 บาท/เมตร


2.เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูง หน้าบาน 2-3 ตอน    ราคามาตรฐาน B ราคา        22,000 บาท/เมตร


3.เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูง หน้าบาน 2-3 ตอน     ราคามาตรฐาน C ราคา        20,000 บาท/เมตร
F.3 ราคางานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูงที่ไม่มีหน้าบาน เช่น ตู้เสื้อผ้าหรือตู้โชว์ต่างๆ


1.เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูง ไม่มีหน้าบาน      ราคามาตรฐาน A ราคา       18,000 บาท/เมตร


2. เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูง ไม่มีหน้าบาน    ราคามาตรฐาน B ราคา        16,000 บาท/เมตร

3.เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้สูง ไม่มีหน้าบาน      ราคามาตรฐาน A ราคา       13,000 บาท/เมตร
F.4 ราคางานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ชุดตู้เตี้ย+ตู้แขวนติดผนัง ต่างๆ


1.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้เตี้ย+ตู้แขวน          ราคามาตรฐาน A ราคา       12,000 บาท/เมตร


2.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้เตี้ย+ตู้แขวน          ราคามาตรฐาน B ราคา        11,000 บาท/เมตร

3.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้เตี้ย+ตู้แขวน          ราคามาตรฐาน C ราคา        9,000  บาท/เมตรF.5 ราคางานเฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ตู้เตี้ย+ตู้แขวน ติดผนังชุดครัว


1.เฟอร์นิเจอร์ตู้บิ้วอิน ตู้เตี้ย+ตู้แขวนติดผนังชุดครัว     ราคามาตรฐาน A ราคา       25,000 บาท/เมตร


2.เฟอร์นิเจอร์ตู้บิ้วอิน ตู้เตี้ย+ตู้แขวนติดผนังชุดครัว     ราคามาตรฐาน B ราคา        22,000 บาท/เมตร

3.เฟอร์นิเจอร์ตู้บิ้วอิน ตู้เตี้ย+ตู้แขวนติดผนังชุดครัว    ราคามาตรฐาน C ราคา        20,000  บาท/เมตร

F.6 ราคางานเฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน เค้าท์เตอร์+โต๊ะแต่งตัวต่างๆ


1.ราคางานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เค้าท์เตอร์+โต๊ะแต่งตัว  ราคามาตรฐาน A ราคา    16,000 บาท/เมตร


2.ราคางานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เค้าท์เตอร์+โต๊ะแต่งตัว ราคามาตรฐาน B ราคา     14,000 บาท/เมตร

3.ราคางานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เค้าท์เตอร์+โต๊ะแต่งตัว ราคามาตรฐาน C ราคา     10,000 บาท/เมตร


F.7 ราคางานเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่งกรุผนังเรียบ ต่างๆ เช่นผนังหัวเตียง สเกิ้ต รอบห้อง


1.เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งกรุผนังเรียบ             ราคามาตรฐาน A ราคา       3,500 บาท/ตารางเมตร

2.เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งกรุผนังเรียบ            ราคามาตรฐาน B ราคา        2,500 บาท/ตารางเมตร

F.8 ราคางานเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ บัวพื้น+บัวติดผนัง+บัวฝ้า+ซับวงกบ


1.บัวติดพื้น                                          ราคามาตรฐาน A ราคา   700 บาท/เมตร


2.บัวติดฝ้า+บัวผนัง+ซับวงกบต่างๆ        ราคามาตรฐาน A ราคา   800 บาท/เมตร

3.กล่องผ้าม่าน                                     ราคามาตรฐาน A ราคา       1,600 บาท/เมตร

เรื่องอื่นๆที่ลูกค้าควรรู้ก่อนว่าจ้างช่าง


ราคางานต่างๆที่ได้นำเสนอทั้งหมดนี้ เป็นราคามาตรฐานของช่าง รวมวัสดุอุปกรณืและค่าแรงของช่าง งานเก็บทำความสะอาดตลอดจนส่งมอบหมายงานให้กับทางลูกค้า ทั้งหมด รวมวัสดุและอุปกรณ์ (25 %) ค่าแรงเฟอร์นิเจอร์ช่างไม้+ค่าแรงเฟอร์นิเจอร์ช่างสี (45%) และในส่วนกำไรส่วนต่างและค่าดำเนินงาน (35%)
ระยะการทำงานโดยปกติทั่วไปนั้น ใช้เวลาทั้งสิ้นประเมินงานจากราคาและระยะเวลาทั้งหมด 20% ส่วนที่เหลืออีก 80 % นั้นเป็นขั้นตอนการประกอบและพร้อมติดตั้งมาจากโรงงาน
ปัจจัยการดำเนินงาน+ดำเนินการที่อาจจะเกิดขึ้นจริงที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


1.ค่าขนส่ง ที่อาจจะขึ้นอยู่กับระยะทางและปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายจากทางลูกค้า


2.ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามหน้างานจริงที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ เช่น ความสะดวกและขั้นตอนในการทำงานของช่าง ความคล่องตัว หรือ อื่นฯลฯ


3.อาคารสูง ตึกหรือคอนโด อาคารพานิชย์ ที่ยากต่อการขนส่ง เข้าออก กฎระเบียบต่างๆ


4.ผู้อยู่อาศัย มลภาวะทางด้านเสียง กลิ่นและฝุ่นควันในการทำงานของช่างที่ทำเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินทั้งหมดไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้


5.การจำกัดในการทำงานของช่าง ทำงานกลางคืนหรือวันหยุด

6.มีช่างเข้าทำงานหลายชุดหรือช่างทำงานไปพร้อมๆกันนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ซึ่งอาจจะต้องเก็บงานและซ่อมแซมใหม่มากหรือน้อยเพียงใด
บทความที่ได้รับความนิยม